Kategorie

Informacja

Regulamin zakupów w sklepie

Sklep internetowy www.pasmanteria-joanna.pll jest własnością:

Hurtownia Pasmanteryjna i Dodatków Krawieckich "JOANNA"
Joanna Bomblewicz
ul. Gen.St.Maczka 11A
14-200 Iława
NIP 744-157-96-94
REGON 280563163
tel. +48 660 039 659
Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 9063/2010
nr konta: PKO BP 56 1020 3583 0000 3502 0179 8206
ul. Asnyka 1A/24, 14-200 Iława

Sklep JOANNA  prowadzi sprzedaż art. pasmanteryjnych i dodatków krawieckich, włóczki, nici , rajstopy oraz art komunijne...


PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie w sklepie internetowym www.pasmanteria-joanna.pl.  może złożyć każda osoba fizyczne, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP zwana dalej „Kupującym”. Jeśli dalej w Regulaminie mowa o Konsumencie należy przez to rozumieć Kupującego do którego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie w jakim nabywa produkty w celu nie związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedmiotem umów zawieranych w sklepie internetowymwww.pasmanteria-joanna.pl jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Pasmanterii- Joanna a oferowanych w sklepie internetowym. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte poprzez sklep internetowy mają charakter odpłatny.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową www.pasmanteria-joanna.pl. Przyjmujemy zamówienia również
 e-mailem sklep@pasmanteria-joanna.pl.

4. Przy zamówieniu należy podać dokładne dane osobowe i teleadresowe zamawiającego, nazwę zamawianego artykułu oraz jego ilość.

5. O przyjęciu zamówienia zostaną Państwo poinformowani mailem wygenerowanym automatycznie.

6. Brak możliwości potwierdzenia zamówienia spowoduje jego anulowanie, co oznacza, że nie będzie ono realizowane.

7. Czas realizacji wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Istnieją jednak towary, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym z tych przypadków okres realizacji nie może przekroczyć 21 dni.

8. Przesyłki dostarczamy do klientów na terenie całego kraju za pośrednictwem kuriera InPOST , Paczkomat InPost i Poczty Polskiej.

9. Sposób płatności:
- pobranie przy odbiorze, koszt 18,00 zł do 1kg, 18,80 do 5kg, 19,80zł do 10kg.- klient płaci przy dostawie przesyłki
- wpłata na nasze konto bankowe, koszt 14,70 do 1kg , 15,50zł do 5kg,  16,50zł do 10kg.
- PKO BP 56 1020 3583 0000 3502 0179 8206

-Paczkomat InPost-Gabaryt A,B- 17,00zł, Gabaryt C 19,00zł

-Paczkomat pobranie -Gabaryt A, B- 20,50zł, Gabaryt C -22,50zł


Wysyłka nastąpi po wpłynięciu należnej sumy na konto. Przesłanie do nas mailem potwierdzenia dokonanej wpłaty, może znacznie przyspieszyć termin realizacji zamówienia.
- odbiór osobisty, bez kosztów przesyłki.

10. Na życzenie klienta, wystawiamy fakturę VAT. 

11. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

12.Koszty opakowania przesyłek pokrywa sklep

13.UWAGA-CENY MIĘDZY SKLEPEM INTERNETOWYM A STACJONARNYMI W NIEKTÓRYM ASORTYMENCIE MOGĄ SIE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ; NIE ŁĄCZYMY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZE STACJONARNYMI.

14.Wraz z dostarczonym towarem Kupujący otrzymuje:
a)Fakturę VAT lub paragon– stanowiąca dowód zakupu i dowód gwarancji
b)Formularz druku odstąpienia od umowy ( otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
c)Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy( otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny)
d)Wykaz informacji o jakich mowa w art.12 ustawy o prawach konsumenta (otrzymują konsumenci w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny).


ODBIÓR OSOBISTY
1. Zamówione artykuły można odebrać w sklepie stacjonarnym  Pasmanteria JOANNA ul. Gen. St. Maczka 11A, 14-200 Iława O terminie odbioru poinformujemy e-mailem bądź telefonicznie.Zamówienie należy odebrać w ciągu 3 dni od powiadomienia.

WYSYŁKA - OPŁATY
1. Koszt dostarczenia przesyłki w przypadku przedpłaty na konto wynosi 14,70zł - 16,50zł ( w zależności od wagi towaru)

2. Koszt dostarczenia przesyłki w przypadku wybrania opcji "pobranie przy odbiorze" wynosi 18,00 zł do 5kg, 19,80zł do 10kg

3. Paczkomaty InPost od 17,00 zł do 22,50zł

4.Przy zamówieniach przekraczających 300 zł. towar dostarczany jest na koszt sklepu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY(DOTYCZY KONSUMENTÓW)
1.Konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 i 35  ustawy o prawach konsumenta.  

2.Konsument realizuje prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym możliwe jest to poprzez użycie formularza odstąpienia przesłanego wraz z dokumentami do Konsumenta.

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą, a Pasmanteria- Joanna dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano płatności ( w przypadku płatności za pobraniem zwrot również dokonany zostanie na rachunek bankowy Konsumenta, chyba, że Konsument postanowi inaczej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Pasmanterię Joanna).

4.Konsument powinien zwrócić produkt na swój koszt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny charakter, cech i funkcjonowania rzeczy.

POBIERZ pobierz formularz odstąpienia od umowy


ZWROTY
1.Zwrotu zakupionego towaru można dokonać w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.

2.Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego.

3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru oraz kosztów przesyłki na wskazane przez kupującego konto lub adres pocztowy.

REKLAMACJE
1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakować ją i spisać w jego obecności protokół zniszczenia. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację wynikłą z tytułu wad powstałych podczas transportu.

2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócimy klientowi pieniądze.

SKLEP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
1. Wprowadzania i wycofania towaru z oferty w ciągu dnia.

2. Zmiany cen oferowanych towarów oraz wycofywania promocji bez wcześniejszego informowania klientów. Ceną wiążącą jest cena towaru w momencie składania zamówienia.

3. Odmówienia realizacji zamówienia w przypadku braku pewności co do poprawności danych adresowych lub w każdym innym przypadku budzącym naszą wątpliwość.

4. Do czasowego braku dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych.

5. Zmiany niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób korzystania ze sklepu przez Klientów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki. Nie odpowiadamy za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie oprogramowania.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumeta.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU internetowego jest SPRZEDAWCA.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie SKLEPU edycji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
nazwisko i imię,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.